Антикорозивни премази

Полиуретански, Алкидни, Нитро, Маслени...

anticorr

Антикорозивни премази се премази за заштита од корозија и продолжување на векот на употреба на разни метални констрикциии и предмети, цевководи, индустриска опрема, градежна и земјоделска механизација, мостови, далеководи, трафо-станици, цистерни за нафтени деривати, градежни контејнери, индустриски постројки, цевководи, товарни и патнички возила системи за заштита на бетон и бетонски подови во градежништвото, базени итн. Поради разноврсноста на употреба на овие премази, се испорачуваат исклучиво според потребите и условите на работа на купецот.

Нијансите најчесто се одбираат од RAL карта но постои можност и за изработка на нестандардни најанси.

Сите премази ги поседуваат највисоките снандарди за квалитет и екологија.