Мастербачи

Masterbatch PELD, PS, PP

masterbatch

Мастербач или Plaston Masterbatch е пигментен концентрат кој се користи за боење на полимерни маси. Тој е висоkо концентрирана пигментна дисперзија во форма на полимерни гранули.

Составот на овие гранули е така избалансиран да биде  компатибилен со полимерот кој се бои. Затоа постојат следниве типови на мастербачи: Plaston PELD – мастербач на база на полиетилен со ниска густина се користи за боење на полиолефилски маси (PELD, PEHD и PP). Plaston PS – мастербач на база на кристален полистирол, Plaston PP – мастербач на база на полипропилен за боење на нормален и транспарентен полипропилен, Plaston – мастербач со вградени адитиви по потреба на нарачателот.

Нијансите најчесто се одбираат од RAL или фабричка карта но можни се и нестандардни нијанси според потребите на нарачателот.

Сите мастербачи ги поседуваат највисоките снандарди за квалитет и екологија.