Лакови во прав

PU-полиуретански, PE-полиестер, EP-епоксиполиестер

pcoatings

Лакови во прав наменети за долограјна заштита на метали. Се нанесуваат во електростатска средина со српотивно поларизирање помеѓу металот и бојата. По нанесувањето предметот се пече на строго определна температура и времетрање.

Располагаме со следните типови на лакови во прав според нивниот состав и тоа: PU-полиуретански, PE-полиестер, EP-епоксиполиестер, E-епоксидни. Според изгледот на обоената површина: сјајна, структирна, мат, полумат и структурна-мат варијанта. Можни се сите комбинации од наведените поделби. Пр: EP мат, PE структирна, ПЕ полумат итн.

Нијансите најчесто се одбираат според RAL карта а можни се и специјални нијанси по барање на купецот.

Сите Лакови во прав ги поседуваат највисоките снандарди за квалитет и екологија.